Huisregels

We vinden het fijn dat u kunt genieten van dit uniek plekje binnen Paramaribo. U heeft uw privacy en u voelt zich volledig thuis. Zo is het pakket samengesteld. Van u wordt verwacht dat de plek netjes wordt gehouden, de goede orde wordt gehandhaafd en alles netjes wordt achtergelaten.

Beschikbaarheid

 • De zaal is beschikbaar op de dag van uw evenement vanaf 10 uur a.m. voor inrichting, versiering, enz.
 • Opruimen van versiering etc. dient uiterlijk de volgende dag voor 10 uur a.m. te zijn geschied. Zo niet zorgen wij voor de opruiming op uw kosten.
 • Bij feesten wordt de binnenzaal ZONDER airco verhuurd. De airco is tegen bijbetaling beschikbaar voor seminars, workshops, etc.
 • U zorgt zelf voor de inrichting, plaatsen van stoelen en tafels. Voorzover u stoelen en tafels buiten het gebouw plaatst, dienen deze na afloop van het feest voordat u het terrein verlaat, door u wederom binnen het gebouw te worden gezet.
 • Indien u verwarmers voor voedsel zult gebruiken, gelieve vooraf aan ons door te geven, wij stellen kosteloos tafelkleden ter beschikking ter bescherming van de plastic kleedjes.

Het is verboden:

 • Aan de planten en bomen te komen;
 • Etenswaren en afval van welke aard dan ook te dumpen in de rivier;
 • Vuur te maken op het terrein, of vuurwerk af te steken;
 • Met het meubilair ruw om te gaan;
 • Het milieu op welke manier dan ook te verontreinigen.

Aansprakelijkheid

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of achtergelaten spullen van welke aard dan ook tijdens uw verblijf, noch voor het onklaar raken of buiten werking vallen van de in de party center aanwezige technische apparatuur. Indien wij extra kosten moeten maken wegens het niet correct omgaan met de spullen van Solei, of er is schade aangebracht, brengen wij dit u in rekening. Indien borg wordt afgesproken, dan worden deze kosten met de borg verrekend.

Borg

Wij vragen vooralsnog nog geen borg, in enkele voorkomende gevallen wel, o.a. bij het plaatsen van extra party tenten en opstallen, omdat ze de volgende ochtend om 10 u v.m. al verwijderd moeten zijn. Indien geen borg afgesproken en de ruimtes niet op tijd zijn opgeruimd, zorgen wij voor opruiming / verwijdering van versiering op uw kosten.

We rekenen erop dat de klant zich houdt aan de overeengekomen tijd en de simpele voorwaarden, die voor de goede orde gelden.

U wordt verzocht:

 • Zelf te zorgen voor sanitaire e.a. spullen, die niet in het pakket zijn aangeboden, maar u zelf onmisbaar vindt (vuilniszakken, toiletpapier, handdoeken, zeep, etc.);
 • Uw eigen sanitaire e.a. spullen dezelfde avond weer mee te nemen;
 • Afval in de door u meegenomen vuilniszakken te doen. Afval kunt u in vuilniszakken achterlaten, voor de opruiming wordt gezorgd.

Wij wensen u een aangenaam gebruik van Solei faciliteiten toe.

Uw gastheer: Bas Ahmadali